Dijital Mevzuat Yayıncılık

KÖŞE YAZISI - İŞVERENLERİN HAKLARI


Türkiye’de iş ve işçi arasındaki ilişkiler yasalarla sabit olarak tutulmuş ve bu doğrultuda da işçilerin hakları kadar doğal olarak işverenlerinde haklarının olduğunu özellikle bilmemiz ve belirtmemiz gerekmektedir. İşverenlerin haklarına genel olarak baktığımız dikkatleri çeken başlıkları şöyle listelemek mümkün.

İşçilerin çalıştırılmasını sağlamak

Sahip oldukları işi yönetmek ve yönettikleri işlerinde öneriler sunarak işle ilgili olarak talimatlar ve emirler vermek.

İşçinin işine son vermek ve bunu yasalar çerçevesinde yapabilmek.

İşverenlerin hakları yukarıda sayılmıştır ancak işvereninde bu haklar çerçevesinde yapmakla sorumlu oldukları bir takım zorunlulukları vardır. Bu zorunlu olan sorumluluklar ise şu şekilde belirtilmiştir.

Her işveren yaptığı işe göre yasalara uyma ve yapılan sözleşmelere uyma zorunluluğu

Kendi bünyesinde çalışan işçilerin etnik kökenlerine, dinlerine, cinsiyet ve yaşlarına bakmadan hareket etmek. Onların politik görüşlerine bağlı olmadan eşit bir şekilde haklarını savunmak.

Çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliği ile yakından ilgilenmek.

Firma bünyesinde çalışan işçilerin şartları ile ilgili yazılı açıklama yapmak

İşçi için iyi bir ortam hazırlamak ve işçinin de başarılı olmasını, mesleğini geliştirmesini sağlamak.

İşçileriyle iş sözleşmesi yapmak.

İşverenler mutlaka yapmış olduğu sözleşme doğrultusunda hareket etmek ve dolayısıyla işveren sözleşmesinde belirtmiş olduğu maaşı çalışanına ödemek zorundadır.

İşverenler çalıştırdıkları personelleri için ödemiş olduğu ücretleri bildiren bir veri tabanı kullanmak zorundadır. Bu veri tabanında bildirim, ücret ödendikten sonra 5 gün içerisinde mutlaka yapılması gerekmekte ve bu bilgiler gelir kaydına elektronik olarak göndermeli eğer ki gelir kaydı kurulmuşsa o zaman doğrudan ücret düzenlemesinin üzerinden veya internet bankacılığı şifreleriyle ya da diğer elektronik kimlik doğrulamasıyla ulaşabileceği gelir kaydı işlem hizmetinden ücret bilgilerini bildirmelidirler. Ücret bilgileri yalnızca özel durum olması halinde kağıt formlarla bildirilebilir.

İşverenler yaptığı işe göre işçilerine kaza sigortası yaptırmak zorundadır bu işçinin işe başladığı andan itibaren yapılması gereken bir konudur. Eğer ki aynı iş yerinde olası bir iş kazasının olması halinde işçi tazminat alabilme hakkına sahip olacaktır. Aynı zamanda hastane masrafları ya da çalışmamış olduğu günler için ödenmiş olan paralar kısacası istenmeyen bir şekilde meydana gelebilecek her türlü kazada kaza sigortası devreye girecek dolayısıyla her iki tarafta bu durumu en az hasar ve zararla atlatacaktır.