Dijital Mevzuat Yayıncılık

KKVK

Türkiye’nin En Büyük Kanun ve Karar Takip Sistemi

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Şirketi (“DİGİTAL”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler Digital Mevzuat, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza “wwww.digitalmevzuat.com” sayfamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve DİGİTAL MEVZUAT DANIŞMANLIK SAN VE TİC LTD ŞTİ Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK 6698/5.md.1 ve 2 fıkraları, 6698/6.md.2 ve 3 fıkraları kapsamında işlemekteyiz:digitalmevzuat.com. adresli internet sitemiz ve ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz üzerinden aşağıdaki sayfalar başta olmak üzere; ancak bunlarla sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

- İnternet Sitesinde yer alan ücretli veya ücretsiz Abone Olma bölümü (“Demo İstiyorum”),

- İnternet Sitesinde yer alan İletişim Formu bölümü (“İletişim)

- İnternet Sitesinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak (çerezlerle ekseriyetle anonim veri toplanmaktadır),

- İnternet Sitesinde yönlendirilen [email protected] e-posta adresimiz üzerinden yürütülen yazışmalar

• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde digital mevzuat adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

• Digital Mevzuat tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla,

• Digital Mevzuat tarafından kurulan ve yönetilen tüm satış ve pazarlama ağı (“İşyerleri”) kanalıyla,

• Digital Mevzuat adına faaliyette bulunan ve satış ve pazarlama ağında görev alan çalışanlarımız kanalıyla, satış ve pazarlama kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

• E-posta adreslerimiz [email protected] üzerinden yürütülen yazışmalar, Digital Mevzuat faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları kanalıyla,

• Digital Mevzuat’a ait veya Digital Mevzuat bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı (“Satış Ağı”) kanalıyla, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

• Digital Mevzuat tarafından veya Digital Mevzuat bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm sair hizmet satışı sonrası hizmetler ağımız (“SSH”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

• Digital Mevzuat’ın hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla.

• Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 346203-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0295112699800001 Mersis numaralı, şirket merkezi Yeni Mh Süreyyapaşa cd No.15/7 Pendik, İstanbul adresinde bulunan DİJİTAL MEVZUAT DANANIŞMANLIK SAN. VE TİC LTD ŞTİ dir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

(a) KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında; Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir.
Bu kapsamda (i) kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülükler gibi) yerine getirmek amacıyla, (e-fatura, e-arşiv kapsamında yahut tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.) (ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla, (üyelik sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, ürün yahut hizmet satışı, tedarik edilmesi, teslimi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir) (iv) hizmete yönelik soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, (v) satış ve satış sonrası hizmetler kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler yoluyla bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla, (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi, güvenliğinizin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla; Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verilerin KVKK’da belirlenen sınırlarla da işlenmesi açık rızanızı gerektirmemektedir.
Baro Levhası, Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir. Bunun haricinde açık rızanızı gerektiren bir işleme yapılacağı durumda ayrıca açık rızanız alınacaktır.

(b) Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

(i) Satış, tele-satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi

(ii) İnternet Sitelerini ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlanması amacıyla işlenmesi,

(iii) İnternet reklamcılığı, targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi,

(iv) Yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi,

(v) Elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi amacıyla işlenmesi,

(vi) Hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi amacıyla işlenmesi,

(vii) Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi, toplantı katılımı başvuru, giriş ve ilgili tüm işlemlerin yapılması ve gerekli diğer toplantı bildirim işlemlerinin tamamlanması, Kongre/Sempozyum, bilimsel ve eğitsel toplantılara katılımı için yapılan işlemeler

(viii) Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla işlenmesi

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla (Digital Mevzuat) ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

5. Kişisel Verilerinizi Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Digital Mevzuat, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmayacaktır

6. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız KVKK madde 11 uyarınca Digital Mevzuat’a başvurarak;

(a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

(i) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Digital Mevzuat, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Digital Mevzuat tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Digital Mevzuat tarafından talep edilebilir.

Posta adresi:

E- posta adresi: [email protected]

Kep adresi: [email protected]

EK- ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

http://www.digitalmevzuat.com/ adresli internet sitemiz başta olmak üzere sair internet sitelerimizde (“İnternet Siteleri”) Çerezler (=cookies) kullanmaktayız. Çerezler, İnternet Sitelerimizi ziyaretlerinizde tarayıcınız üzerinden sabit diskinizde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Genellikle, İnternet Sitelerimizin kullandığı Çerezlerde hiçbir Kişisel Veri saklanmaz. Kural olarak Çerez teknolojisi bize, sadece anonim veriler sağlar. Örneğin; kimliği belirlenemeyen bir kullanıcının İnternet Sitelerinde hangi sayfaları ziyaret ettiği, hangi ürünlerin görüntülendiği hakkında veriler vb.Buna mukabil, Aydınlatma Metni kapsamında açık rızanız alınmış olmak şartı ile Kişisel Verileriniz Çerezlere kaydedilebilir. Örneğin: Güvenli online erişimi kolaylaştırmak ve böylece İnternet Sitelerini her ziyaret ettiğinizde kullanıcı adınız ve şifrenizi tekrar yazmamak için, kullanıcı adınız ve şifreniz sitemizde oturum açmanızı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için.

İnternet Sitelerini kullanımınızı daha keyifli hale getirip kullanımını ve işlevselliğini artırmak, örneğin bir sonraki girişinizde sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik sunmak, özellikle tercihlerinizi ve son satın almalarınızı göz önünde bulundurarak ticari tekliflerde bulunmak, tekliflerimizi geliştirmek amacıyla.

Sistemimizin, tarayıcınızı tanımasını, ziyaretleriniz arasında sepetinizi kaydetmesini ya da başka internet sitelerindeki sizin için uygun ürünleri (örneğin partnerlerin İnternet Siteleri içeriğine sahip internet sitelerinde bulunan ürünler) teklif etmesini sağlamak amacıyla.

Trafik istatistikleri oluşturmak ve İnternet Sitelerinden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek için. Bu şekilde açık rızanıza istinaden yerleştirdiğimiz Çerezlerin yukarıda açıklandığı şekilde kullanılmasına son vermek istemeniz halinde, Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde açık rızanızı geri alabilirsiniz. Ek olarak, Çerezlerin cihazınızda tutulmasını, tarayıcınızda gerekli ayarları yaparak engelleyebilirsiniz. Nasıl yapacağınızla ilgili detaylar için lütfen tarayıcı üreticisinin yardım seçeneğine başvurun.

Burada; Tarayıcınızın, yeni bir çereze maruz kaldığınızda sizi nasıl bilgilendirebileceğini, Tarayıcınızın yeni çerezleri kabul etmesini nasıl engelleyeceğinizi, ve Çerezlerin alınması ve saklanmasının genel olarak nasıl devre dışı bırakılacağını öğreneceksiniz.

Bilgisayarınızda halihazırda saklanan Çerezleri her zaman tarayıcınızın ayarlarını kullanarak silebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Tarayıcı eklentilerinin kullandığı Flash Çerezleri (görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez) gibi benzer işlevleri; tarayıcı eklenti ayarlarını değiştirerek veya tarayıcı eklenti üreticisinin internet sitesi (örneğin, Adobe Flash Player internet sitesi) aracılığıyla kapatabilir veya silebilirsiniz.

Elbette, tarayıcı ayarlarınız sayesinde İnternet Sitelerini Çerez kullanmaksızın da görüntüleyebilirsiniz. Ancak bu, ilgili Çerez kullanımının zaruri olduğu hallerde İnternet Sitelerinde bazı hizmetlerin (örneğin, üyelik sayfalarınız) kullanılamamasına neden olabilir.

Dijital Mevzuat ve Hukuk Otomasyonu Abone Formunu İndirmek İçin Hemen Tıklayın