Dijital Mevzuat Yayıncılık

Bilgilendrme! Sigorta Acentelerinin Verbis e Kayıt Zorunluluğu

 
Sigorta acentelerinin, 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kurul Kararı ile istisna tutulan veri sorumlularına ilave olarak, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanların; Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulmasına karar verildiği dile getirilmiştir.

Bu sebeple, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL.’den az olan sigorta acentelerinin (ana faaliyet konularının özel nitelikli kişisel veri işleme olmayacağı değerlendirilerek) sicile kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır.