Dijital Mevzuat Yayıncılık

KÖŞE YAZISI - YURT DIŞINDA ŞUBE AÇMAK


Öncelikle Yurtdışında iş yeri açmak için bulunulan ülkede işyeri açma şartlarını taşımak gerekmektedir şahıs şirketleri dahil vergi mükellefleri Yurt Dışında Şube Açılışı yapabilir bunun için herhangi bir kısıtlama ya da yasak bulunmamaktadır vergi mevzuatı ve diğer mevzuatlarda aksine devlet tarafından verilen çok fazla teşvik ve hibeler bulunmaktadır. Türk şirketlerinin, ürünlerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile kira giderlerinin bir kısmı, Fon'ndan karşılanacak. Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin, ürünlerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanacak.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun ''Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği'' Resmi Gazete de yayımlanarak bildiğiniz gibi yürürlüğe girdi. Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan tebliğle, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) karşılanmasının önü açıldı. Tebliğe göre, destek ödemesi, yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanacak. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile işbirliği kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına, açılan birimin mağaza olması halinde yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 120 bin dolara kadar, açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde yüzde 60 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolara kadar desteklenecek. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına; açılan birimin mağaza olması halinde yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin dolara kadar, açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin dolara kadar desteklenecek. Her bir birim kira giderleri desteğinden en fazla 4 (dört) yıl ve en fazla 15 (onbeş) birim için yararlandırılacak. Tebliğin yayımlandığı tarihten önce açılmış olan yurt dışı birimler için de bu tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanılabilecek. Ancak tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekiyor, yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklam, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu tebliğ kapsamında yer almayacak. Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklam panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam giderleri desteklenecek. Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler ve basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar ise destek kapsamında değerlendirilmeyecek Amaç ülkemize döviz kazandırmaksa eğer bir sürü kolaylıklar da sağlanmakta tabi bu kolaylıkların yanında söz konusu şube açmaya niyeti olanlar içinde bazı şartlarında bulunması normal olarak değerlendirilmesi gerekmektedir Yalnız şube açılacak ülke bazında yabancı ülkelerin şube açılışlarında izin verme şartlarında değişiklik olabilmedir. Bu göz önünde bulundurulmalı ve çifte vergilendirme önleme amaçlı anlaşmalar da incelenmelidir. Yurt dışında şube açmayı düşünen firmalar doğrudan doğruya Maliye Bakanlığına başvururlar. Bakanlık talebi inceler, sonuca bağlar ve gereken izni verir. Yurt dışında şube açmak isteyen firmalar öncelikle Maliye Bakanlığına hitaben bir dilekçe yazarlar ve aşağıdaki konular hakkında bilgi verirler;

a) Firmanın ismi,
b) Kuruluş tarihi,
c) Ticaret siciline kayıt tarih ve numarası,
d) Ödenmiş sermayesi,
e) Şahıs firması ise sahibinin adı ve soyadı.
f) Firma ortaklık ise, adi ve kolektif ortaklıklarda bütün ortakların, komandit ortaklıklarda komandite ortakların ad ve soyadları ile kar/zarara katılma oranları, limited, anonim ve kooperatif ortaklıklarda yöneticilerin ad ve soyadları,
g) Son beş yıllık kar/zarar miktarı,
h) Firmanın daha önce yurt dışında açılmış temsilcilikleri varsa, bunların yeri, verilmiş izin tarih ve sayısı, son beş yılda bunlara tahsis edilen dövizler,
i) Yurt dışında yeni açılacak temsilciliğin ilk kuruluş giderleri ile yıllık kira, personel genel giderlerini ayrı ayrı göstermek suretiyle talep edilen toplam döviz miktarı,
j) Talebin incelenmesinde yararlı görülecek diğer önemli noktalar.
Ekler
1- Yurt dışında temsilcilik açılmasının nedenlerini, sağlayacağı yararları elde edilmesi muhtemel döviz gelirleri tahminlerini kapsayan bir inceleme,
2- Son iki yıla ait bilanço ve kar/zarar cetvelleri
İyi çalışmalar dileriz.