Dijital Mevzuat Yayıncılık

KÖŞE YAZISI - İKİCİ EL ARAÇ SATIŞLARINA GETİRİLEN GEÇİCİ SINIRLAMALAR HAKKINDASizin de bildiğiniz gibi 16 Ağustos 2022 tarih ve 31925 numaralı Resmi Gazete de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yeni düzenleme ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlaın tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin km sınırından önce şimdilik araç satamayacak. Zira bu durumun geçici bir durum olduğu Ticaret Bakanlığı tarafından bir duyuru ile açıklandı. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile ilgili sektör paydaşlarının görüş ve katkılarıyla hazırlanan yönetmelik değişikliğinde öne çıkan hususlar öncelikle İlk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometreyi geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında satışında kısıtlama ile hâlihazırda sektörde yaşanan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedeflendiği amacını taşımaktadır.

Oto galeriler, yetkili bayiler ve araç kiralama firmaları ile ticari faaliyet kapsamında ikinci el otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan kişiler tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ilk tescili yapılan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlaması veya satışı, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe yapılamayacaktır. Yönetmelikle getirilen kısıtlamanın 1 yıl olduğu Getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir.

Düzenlemenin yürürlük tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtları 15 Eylül 2022 tarihine kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın pazarlanabilecek ve satılabilecektir. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenlerin kendi adlarına tescilli taşıtların 15 Eylül 2022 tarihine kadar satılabilmesine imkân sağlanmıştır. Söz konusu taşıtların satışının 15 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde, bu taşıtların pazarlaması ve satışı da ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmediği sürece yapılamayacaktır.

Diğer taraftan Nihai tüketiciler tarafından yapılan ikinci el motorlu kara taşıtı satışları bu düzenlemenin dışında olacaktır. Ancak, nihai tüketiciler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan üçten fazla otomobil ve arazi taşıtı satışları da ticari faaliyet kapsamında değerlendirilebileceğinden, bu taşıtların satışı ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre kısıtlaması kapsamında yer alabilecektir. Bu arada yapılan bu düzenleme ile yalnızca otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması ve satışı kısıtlanacaktır. Kamyon, otobüs, kamyonet ve buna benzeyen araç türleri bu kısıtlama kapsamında yer almamaktadır. Ticaret Bakanlığı'nın motorlu araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe satışına sınırlama getiren uygulaması yürürlüğe girerken burası çok önemli ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yapılacak tüm satışlar ile pazarlama faaliyetleri bu kısıtlama kapsamında değerlendirilecektir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından kendileri üzerine alınan taşıtların yanı sıra, herhangi bir üçüncü kişi üzerine tescil ettirilen taşıtların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler aracılığıyla pazarlanması veya satışı da bu kısıtlama kapsamında değerlendirilecektir. Mesela ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından verilen ilanlar da pazarlama faaliyeti kapsamında değerlendirileceğinden denetime tabi olacaktır.

Pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı faaliyetlerin tespitine yönelik Ticaret Bakanlığınca satış kayıtları üzerinden yapılan denetimler ile saha denetimleri artırılacaktır. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda şikayetler derhal işleme alınacaktır.

Düzenleme geçici süreyle uygulanacak olup ihtiyaç olması halinde altı ay daha uzatılabilecektir. Bu Yönetmelik hükmü 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçici bir süre yürürlükte kalacaktır. Ticaret Bakanlığı tarafından piyasa koşulları ve kamuoyu beklentileri dikkate alınarak bu düzenlemenin uygulaması altı aya kadar uzatılabilecektir diye bir hatırlatmada bulunduktan sonra ,İyi çalışmalar dileriz.