Dijital Mevzuat Yayıncılık

KÖŞE YAZISI: VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ BİLDİKLERİMİZ BİLMEDİKLERİMİZ VE BİLMEMİZ GEREKENLER

Varlık barışı nedir diye düşünecek olursak eğer aklımıza öncelikle Varlık Barışı daha önce kayıt dışı bırakılmış, vergilendirilmemiş yurt içi veya yurt dışı varlıkların herhangi bir vergi cezası veya incelemesi söz konusu olmadan belli bir oranda vergi ödenerek kayıt içine alınmasını sağlamaktadır. Varlık barışı düzenlenmesinin belli bir süresi varmıdır evet kayıt dışında bırakılmış varlıkların kayıt alınmasının belirlenmiş bir süresi bulunmaktadır bu süre eğer uzatılmaz ise gerek yurtiçi gerek yurt dışı Varlık Barışı başvurusu için son tarih 31.03.2023 tarihidir. Varlık Barışından faydalanabilmek için elbette belirlenmiş olan bazı hükümler mevcuttur bunlar ise Yurtdışındaki varlıklarınız ile ilgili olarak;

30.09.2022 Tarihine kadar bildirim verirseniz %1

31.12.2022 Tarihine kadar bildirim verirseniz %2

31.03.2023 Tarihine kadar bildirim verirseniz %3 oranında peşin olarak vergi ödemeniz gerekmekte olup bu ödemeler için Yurt dışı varlık barışı için banka şubelerine giderek bildirim yapılması ve bildirim tarihine göre belirlenen oranda verginin peşin olarak ödenmesi gerekir.

Şunu hemen belirtmeliyiz ki Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl süreyle tutulması halinde %0 olarak uygulanır. Yani Bu takdirde, banka ve aracı kurumlar tarafından bildirim esnasında tahsil edilerek vergi dairesine ödenen vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine iade edilir. Yurt dışında bulunan varlık barışı kapsamında bulunan tutarların 3 ay içinde formda belirtilen banka hesabına yatırılması gönderilmesi zorunludur. Diğer taraftan unutulmaması gereken diğer bir hususta varlık barışından yararlanmak için illaki gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olması gerekmiyor. Yani Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da beyan dışındaki diğer şartlar aranmaksızın yurt içi varlık barışı hükümlerinden yararlanabilirler. Bildiğiniz gibi hatırlatmakta yarar görüyoruz Yurtiçi varlık barışında yurt dışı varlık barışından farklı olarak kademeli bir oranlama söz konusu değildir. Tek bir oran mevcuttur. Bildirimi yapılan tutarın %3'ü oranında vergi ödenmektedir ve bu düzenlemeye göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. Bildirilen veya beyan edilen varlıklar 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler tarafından bildirim veya beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu madde hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe işletmeden çekilemez, Sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabına göre defter tutan mükellefler, Söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz ve bildirim veya beyan tarihinden itibaren iki yıl geçmesi koşuluyla vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir