BİLGİ KÜPÜ! Tevkifatlı fatura nasıl kesilir?Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde;
“İşlem Bedeli”,
“Hesaplanan KDV”,
“Tevkifat Oranı”,
“Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı”,
“Tevkifat Dahil Toplam Tutar” ve
“Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilmesi zorunludur.
Örnek: 100.000 TL + %18 KDV yemek satışında hesapladığımız kdv'nin 5/10 yani %50'si tevkifatlı gösterilecek geri kalan % 50'si beyan edilecektir.