BİLGİ KÜPÜ! - İŞÇİLERE YAPILAN YOL PARASI ÖDEMELERİ PRİME DAHİL MİDİR?

 Sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tarafından sigortalının geçici bir görevle başka yere gönderilmesi veya görev yerini değiştirmesi dolayısıyla verilen ve yolluk kavramına giren ödemeler sigorta primine tabi değildir.(yolluk= arizidir. )

Ancak, yol parası ödemeleri aylık olarak sigortalıya işe gidip gelebilmesinde destek olsun diye verilirse bu ödeme sigorta primine tabidir.(yol parası= süreklidir.)

Şöyle ifade edebiliriz, sözleşme düzenlenirken yol parası verilmesi de yazılı ise veya sonradan verilmeye başlanırsa ödenen tutarlar brüte eklenip prime dahil edilebilir.

Kaynak: SGK, 2020/20 sayılı genelge