Günün Notu!


Bunları biliyor muydunuz:)

İkale sözleşmesi kapsamında kıdem tazminatı ve diğer adlar altında yapılan tazminat ödemelerinin kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmından gelir vergisi alınmıyor. Tavanı aşan kısım ise kişinin ödeme yapıldığı tarihteki gelir vergisi dilimi üzerinden vergilendiriliyor.