Dijital Mevzuat Yayıncılık

BİLGİLENDİRME! 2022 İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İPC yayınlandı...

 

2022 İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İPC ları

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 16.066 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 6.423 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 6.423 TL

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 12.854 TL

Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 1.067 TL

2022 yılı idari para cezası tutarları 2020 yılı Yeniden Değerleme oranında (% 36,20) artırılmıştır.