Dijital Mevzuat Yayıncılık

BİLGİLENDİRME! 2022 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ AÇIKLANDI...

 

2022 Yılı için Defter tutma hadleri; 21.12.2021 tarihli ve 31696 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 534 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır;

1-İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:

VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN
2021 Yılı Yıllık Alış tutarı: 400.000.-TL (%20) fazlası = 480.000.- TL VEYA
2021 Yılı Yıllık Satış tutarı: 570.000.- TL (%20) fazlası = 684.000.- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (HİZMET SATIŞI YAPANLAR)

2021 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 200.000.- TL (%20) fazlası = 240.000.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR

2021 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 400.000 TL (%20) fazlası = 480.000.-TL nı aşanlar; İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

2-BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI ;

177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan;

2021 Yılı Yıllık Alış tutarı: 400.000.-TL (%20) eksiği = 320.000.-TL VEYA

2021 Yılı Yıllık Satış tutarı: 570.000.- TL (%20) eksiği = 456.000.- TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar;

2021 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 200.000.- TL (%20) eksiği = 160.000.-TL nın altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar;

2021 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 400.000 TL (%20) eksiği = 320.000.-TL altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.


Kaynak: VUK 534 SIRA NOLU GENEL TEBLİĞİ