Dijital Mevzuat Yayıncılık

Bilgilendirme! 2022 Özel İletişim Vergisi (Seri No: 20)

 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu ÖİV tutarı 2022 yılı için 117,00 TL olarak belirlenmiştir.

Kaynak: GİB