BİLGİLENDİRME!Sermaye artırımının ortakların alacaklarından karşılanması halinde nakit sermaye artırımında faiz indiriminden yararlanılabilir mi?

Bilanço içi kalemlerin sermayeye eklenmesi suretiyle gerçekleştirilen nakdi sermaye artırımları dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulamasından yararlanılamaz. Bu nedenle, “331-Ortaklara Borçlar” hesabında takip edilen şirket borcunun ortağa geri ödenmesi ve ödenen bu tutarın ortak tarafından sermaye artırımı dolayısıyla kendisine isabet eden taahhüdün yerine getirilmesinde kullanılması halinde, bu tutarla sınırlı olmak üzere faiz indirimi uygulamasından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

Kaynak:27.01.2020 tarih ve 4307 sayılı özelge