HATIRLATMA!

 
Kısa çalışma ödeneği ve Nakdi destek ücret ödemelerinden yararlananlar ve yararlanacak olanlar,30.06.2020 tarihinde başvuru yapanlar/ödeneği devam edenler için 01.07.2020 tarihinden itibaren Bir(1) ay süre ile uzatılmıştır. Ayrıca şunu belirtelim ki başvurusu olup ta herhangi bir değişiklik yoksa bu kararın yayımlandığı tarih itibariyle otomatik olarak uzatılacak olup yeni başvuru ve uygunluk tespiti yapılmayacaktır, yeni başvuru için de 30.06.2020 tarihinde başvuru yapabileceklerdir.

Yapılan ödemeler işsizlik ödemeleri süresinden düşülmeyecektir.

Kaynak:

1-Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706)

2-22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2707)