BİLGİLENDİRME! ( MEVDUAT FAİZLERİ VE KATILMA HESABI KAR PAYLARI TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİLMESİ HAKKINDA )

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda bazı değişiklikler yapılmış olup; 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları değiştirilmiştir. Yeni oranlar şöyledir;
Mevduat faizlerinden Yeni Tevkifat Oranı
-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda % 5
- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda % 3
- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0
-Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun % 0
vadeli hesaplarda
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından
- Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda % 5
- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda % 3
-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

olarak değiştirilmiştir.