Önemli hatırlatma ! ( VERBİS Hakkında...)Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ( yurtdışındaki yerleşik sorumlular dahil) Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü 30.09.2020 tarihine kadar kayıt yaptırmaları,

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü için bu veri sorumlularına 31.03.2021 tarihine kadar kayıt yaptırmaları,

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki veri sorumluları için ise Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü 31.03.2021 tarihinde sona erecektir.

Kaynak: 31166 sayılı Resmi Gazete